"Uus" - uus raamat
"Uus - tellimisel, 3-5 päeva" - uus raamat, laos ei ole, tellimisel.
"Väga hea" - kasutatud raamat, minimaalselt tarvitatud, nagu uus
"Hea" - hästi hoitud vähetarvitatud raamat
"Rahuldav" - raamat ühe või mitme veaga: tugevasti kulunud, muljutud, soditud, määrdunud, plekiline, rebenditega
"Halb" - katkine raamat tõsiste hädadega, vt täpsustust

- Kasutatud raamatud on kontrollitud, aga ei saa välistada mõne vea kahe silma vahele jäämist. Võtame tagasi raamatud, mille seisukord ei vasta märgitule.
- NB! Kasutatud raamatu välimus erineb kataloogipildist vastavalt kulumusele, ümbrispaberi puudumisele, eriköitele vmt.