Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2008/2009

Näited ja kommentaarid

388-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat

Ten-Team 2008

Sisukord:
Töötervishoiu ja tööohutusalase töö korraldamine samm-sammult
Muudatused töötervishoiu ja tööohutusealases seadusandluses 2008. aastal
 • 2.1. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 • Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Tegevuse alustamine
  Töökeskkonnaspetsialist
 • Ametisse määramine
 • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Töö korraldamine
 • Täiendõppe korraldamine
  Töökeskkonnavolinik
 • Valimine
 • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Väljaõppe korraldamine
 • Töö korraldamine
 • Täiendõppe korraldamine
  Töökeskkonnanõukogu
 • Moodustamine
 • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Liikmete väljaõppe korraldamine
 • Töö korraldamine
 • Aruandlus Tööinspektsioonile
 • Liikmete täiendõppe korraldamine
  Tööandjate ühistegevus samal töökohal
  Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine
 • Üldpõhimõtted
 • Strateegia kavandamine
 • Personali organiseerimine strateegia elluviimiseks
 • Korraldavad dokumendid
  Riskianalüüs
 • Üldpõhimõtted
 • Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine
 • Töötamiskohale esitatavad nõuded
 • Töövahendile esitatavad nõuded
  Sagedased ohutegurid
 • Raskuste käsitsi teisaldamine
 • Töö kuvariga
 • Tööstress
 • Harvem esinevad ohutegurid
 • Plahvatusrisk
 • Asbest
 • Bioloogilised ohutegurid
 • Elekter
  Töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine
 • Müra
 • 9.5.2. Vibratsioon
 • Elektromagnetväljad
 • Keemilised ohutegurid
 • Ohutusmärgid ja -märguanded
 • Isikukaitsevahendid
 • Riskianalüüsi meetodid
 • Riskianalüüsi tulemuste vormistamine
 • Terviseriski vältimise või vähendamise kirjalik tegevuskava
 • Järelevalve ja kontrolli korraldamine tegevuskava täitmise
  ning sisekontrolli korralduse efektiivsuse üle
  Töötervishoiuteenuste osutamine ja töötajate tervisekontroll
 • Üldpõhimõtted
 • Töötaja tervisekontrolli suunamise alused
 • Töötaja tervisekontrolli tulemuste vormistamine ja arvestus
  Esmaabi
 • Esmaabi korraldus
 • Esmaabiandjate määramine
 • Esmaabiandjate väljaõpe
 • Esmaabivahendid ja muu esmaabikorraldus
 • Esmaabiandjate täiendõpe
  Ohutusjuhendid
 • Tehtavate tööde ohutusjuhendid
 • Kasutatavate masinate ja seadmete ohutusjuhendid
  Töötajate töötervishoiu ja tööohutusalane juhendamine
 • Sissejuhatav juhendamine
 • Esmajuhendamine
 • Töötaja väljaõpe
 • Täiendjuhendamine
 • Juhendamise, väljaõppe ja iseseisvale tööle lubamise registreerimine
  Tööõnnetused
 • Üldpõhimõtted
 • Tööõnnetusest teatamine
 • Tööõnnetuse uurimine
 • Tööõnnetuse raport ja uurimistoimik
 • Tööõnnetuse osutumine õnnetusjuhtumiks
  Kutsehaigused
 • Kutsehaigestumise uurimine
 • Kutsehaigestumise raport ja uurimistoimik
  Lisad
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Tööinspektsiooni kohalike asutuste loetelu
 • Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevad asutused
 • Töötervishoiuteenuse osutajate loetelu
 • Akrediteeritud katsetelaborid

  Raamatuga on kaasas temaatiline sedar
 • Toode on läbi müüdud
  Sisukord:
  Töötervishoiu ja tööohutusalase töö korraldamine samm-sammult
  Muudatused töötervishoiu ja tööohutusealases seadusandluses 2008. aastal
 • 2.1. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 • Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Tegevuse alustamine
  Töökeskkonnaspetsialist
 • Ametisse määramine
 • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Töö korraldamine
 • Täiendõppe korraldamine
  Töökeskkonnavolinik
 • Valimine
 • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Väljaõppe korraldamine
 • Töö korraldamine
 • Täiendõppe korraldamine
  Töökeskkonnanõukogu
 • Moodustamine
 • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Liikmete väljaõppe korraldamine
 • Töö korraldamine
 • Aruandlus Tööinspektsioonile
 • Liikmete täiendõppe korraldamine
  Tööandjate ühistegevus samal töökohal
  Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine
 • Üldpõhimõtted
 • Strateegia kavandamine
 • Personali organiseerimine strateegia elluviimiseks
 • Korraldavad dokumendid
  Riskianalüüs
 • Üldpõhimõtted
 • Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine
 • Töötamiskohale esitatavad nõuded
 • Töövahendile esitatavad nõuded
  Sagedased ohutegurid
 • Raskuste käsitsi teisaldamine
 • Töö kuvariga
 • Tööstress
 • Harvem esinevad ohutegurid
 • Plahvatusrisk
 • Asbest
 • Bioloogilised ohutegurid
 • Elekter
  Töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine
 • Müra
 • 9.5.2. Vibratsioon
 • Elektromagnetväljad
 • Keemilised ohutegurid
 • Ohutusmärgid ja -märguanded
 • Isikukaitsevahendid
 • Riskianalüüsi meetodid
 • Riskianalüüsi tulemuste vormistamine
 • Terviseriski vältimise või vähendamise kirjalik tegevuskava
 • Järelevalve ja kontrolli korraldamine tegevuskava täitmise
  ning sisekontrolli korralduse efektiivsuse üle
  Töötervishoiuteenuste osutamine ja töötajate tervisekontroll
 • Üldpõhimõtted
 • Töötaja tervisekontrolli suunamise alused
 • Töötaja tervisekontrolli tulemuste vormistamine ja arvestus
  Esmaabi
 • Esmaabi korraldus
 • Esmaabiandjate määramine
 • Esmaabiandjate väljaõpe
 • Esmaabivahendid ja muu esmaabikorraldus
 • Esmaabiandjate täiendõpe
  Ohutusjuhendid
 • Tehtavate tööde ohutusjuhendid
 • Kasutatavate masinate ja seadmete ohutusjuhendid
  Töötajate töötervishoiu ja tööohutusalane juhendamine
 • Sissejuhatav juhendamine
 • Esmajuhendamine
 • Töötaja väljaõpe
 • Täiendjuhendamine
 • Juhendamise, väljaõppe ja iseseisvale tööle lubamise registreerimine
  Tööõnnetused
 • Üldpõhimõtted
 • Tööõnnetusest teatamine
 • Tööõnnetuse uurimine
 • Tööõnnetuse raport ja uurimistoimik
 • Tööõnnetuse osutumine õnnetusjuhtumiks
  Kutsehaigused
 • Kutsehaigestumise uurimine
 • Kutsehaigestumise raport ja uurimistoimik
  Lisad
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Tööinspektsiooni kohalike asutuste loetelu
 • Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevad asutused
 • Töötervishoiuteenuse osutajate loetelu
 • Akrediteeritud katsetelaborid

  Raamatuga on kaasas temaatiline sedar
 • Tooteinfo
  Tootekood R0167661
  Aasta 2008
  Autor
  Kirjastus Ten-Team
  Köide pehme
  Lehekülgi 388
  EAN 9771736790008
  Ümbris ei
  ISSN 17367905
  Teema